ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ

 • ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ТРАНСПОРТІ

  Згідно з Постановою КМУ N 959 від 14 серпня 1996р. «Про затвердження Положення про обов'язкове страхування від нещасних випадків на транспорті»

  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/959-96-%D0%BF

  В обов'язковому порядку застрахованими повинні бути водії, персонал транспортних підприємств, безпосередньо зайнятий у перевезеннях (водії, машиністи, кондуктори та інші згідно з Постановою), пасажири транспортного засобу.

  Застрахованими повинні бути пасажири і персонал на наступних видах транспорту:

  • автомобільний
  • залізничний
  • внутрішній водний
  • морський
  • електротранспорт

  Страхова сума для кожної застрахованої особи — 102 000 грн. (6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

  Страховий випадок і розмір страхової виплати

  Смерть застрахованої особи 100% відшкодовується спадкоємцям Встановлення I групи інвалідності 90% Встановлення II групи інвалідності 75% Встановлення III групи інвалідності 50% Тимчасова втрата працездатності 0,2% за кожну добу непрацездатності

  Річний страховий тариф:

  страхування водіїв і персоналу автотранспортного підприємства — до 0,18% від страхової суми.

  Страхування пасажирів:

  • до 1,5% вартості проїзду — на міжобласних і міжміських маршрутах у межах однієї області;
  • до 3% вартості проїзду — на приміських маршрутах.
 • ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ОБ'ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

  Згідно з Постановою КМУ № №1788 від 16.11.2002 " Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру "

  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1788-2002-%D0%BF

  Страхувальники — суб'єкти господарювання, яким об'єкти підвищеної небезпеки належать на праві власності, повного господарського відання або оперативного управління чи які користуються або володіють об'єктами підвищеної небезпеки

  Страховий випадок – заподіяння прямої шкоди третім особам (фізичним і юридичним) внаслідок пожежі та / або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки.

  СТРАХОВА СУМА

  • I категорія небезпеки*

   11 560 000 грн.

  • II категорія небезпеки*

   4 046 000 грн.

  • III категорія небезпеки*

   2 601 000 грн.

  * - Категорія небезпеки встановлюється для кожного підприємства за даними ідентифікації, порядок якої визначений Постановою КМУ № 956 від 11 липня 2002 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки».

  Страхові виплати

  У випадку заподіяння прямої шкоди здоров’ю третіх осіб На відшкодування шкоди, заподіяної територіям та об’єктам природно-заповідного фонду — 30% страхової суми. На відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, — 20% страхової суми.
  У випадку заподіяння прямої шкоди здоров’ю третіх осіб Смерть 500 000 грн. відшкодовується спадкоємцям Встановлення I групи інвалідності 450 00 грн. Встановлення II групи інвалідності 375 000 грн. Встановлення III групи інвалідності 250 000 грн. Тимчасова втрата працездатності 1/15 мінімальної заробітної плати за кожну добу непрацездатності

  Річний страховий тариф:

  I категорія небезпеки: до 0,44% страхової суми.

  II категорія небезпеки: до 0,18% страхової суми.

  III категорія небезпеки: до 0,12% страхової суми.

 • ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ПОЖЕЖНИХ ДРУЖИН

  Згідно з Постановою КМУ № 232 від 03.04.1995 р. «Про затвердження Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)»

  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/232-95-%D0%BF

  Страхувальник —підприємство, установа, організація (юридична особа), які утримують підрозділи відомчої та місцевої пожежної охорони і добровільні пожежні дружини (команди), та виконавчий комітет відповідної Ради, за рахунок бюджету якої утримується підрозділ місцевої пожежної охорони.

  Застрахований — працівник відомчої та місцевої пожежної охорони, член добровільної пожежної дружини (команди), який виконує згідно із чинним законодавством функції з гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварії.

  Максимальна страхова сума для кожної застрахованого особи — десятирічна заробітна плата відповідно до її посади на день укладення страхової угоди.

  Страховий випадок і розмір страхової виплати

  Смерть застрахованої особи 100% відшкодовується спадкоємцям Встановлення I групи інвалідності 100% Встановлення II групи інвалідності 90% Встановлення III групи інвалідності 70% Тимчасова втрата працездатності 0,2% за кожну добу непрацездатності

  Максимальний страховий тариф становить не більш як 2% страхової суми за кожного застрахованого.

 • ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ

  Згідно з Постановою КМУ №733 від 1 червня 2002 року "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів».

  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/733-2002-п

  Страхувальники — суб'єкти перевезення небезпечних вантажів, а саме:

  • відправники небезпечних вантажів
  • перевізники небезпечних вантажів
  • одержувачі небезпечних вантажів

  Страхувальником може виступати особа, що виконує експедиторські функції, в разі згоди на це перевізника.

  Страховий випадок — будь-яка подія під час перевезення небезпечних вантажів, внаслідок якої заподіяна шкода життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб і виникла цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування цієї шкоди.

  СТРАХОВА СУМА

  Страхова сума за кожну повну та неповну тонну небезпечного вантажу встановлюється залежно від класу небезпеки вантажу згідно з Постановою КМУ №733 від 1 червня 2002 р.

  Страхові виплати

  На відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю третіх осіб, — 50% страхової суми На відшкоду- вання шкоди, заподіяної територіям та об’єктам природно-заповідного фонду — 30% страхової суми. На відшкоду- вання шкоди, заподіяної майну третіх осіб, — 20% страхової суми.
  На відшкоду- вання шкоди, заподіяної здоров’ю третіх осіб, — 50% страхової суми Смерть500 неоподатко- вуваних мінімумів відшкодовується спадкоємцям Встановлення I групи інвалідності450 неоподатко- вуваних мінімумів Встановлення II групи інвалідності375 неоподатко- вуваних мінімумів Встановлення III групи інвалідності250 неоподатко- вуваних мінімумів Тимчасова втрата працездатності1 неоподатко- вуваний мінімум за кожну добу непрацездатності

  Розмір страхового тарифу залежить від:

  • класу небезпечності вантажу;
  • виду транспорту.

Обираючи «Інгруп» в якості партнера, ви отримуєте угоду страхування, що повністю відповідає законодавству України